Nu är det 124 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 27.

Psalm 27
1 Av David.
Herren är mitt ljus och min räddning,
vem skulle jag frukta?
Herren är ett värn för mitt liv,
vem skulle jag bäva för?
2 När de onda kommer emot mig
för att slita mig i stycken,
mina motståndare och fiender,
då skall de själva snava och falla.
3 Om en krigshär hotar mig
känner jag ingen fruktan,
om kriget kommer
är jag ändå trygg.
4 Ett enda ber jag Herren om,
detta begär jag:
att få vara i Herrens hus
varje dag i mitt liv
för att se Herrens ljuvlighet
och söka svar i hans tempel.
5 Ty han gömmer mig i sin hydda
på olyckans dag,
han gömmer mig i sitt tält,
han räddar mig upp på klippan.
6 Nu kan jag triumfera
över fienderna omkring mig.
Jag vill offra i hans tält,
offra med segerjubel.
Jag vill sjunga och spela till Herrens ära.
7 Hör, Herre, när jag ropar,
visa mig nåd och svara mig.
8 ”Sök Herren”, manar mitt hjärta.
Dig, o Herre, söker jag.
9 Dölj inte ditt ansikte för mig,
visa inte bort din tjänare i vrede,
du som varit min hjälpare.
Stöt inte bort mig, överge mig inte,
min Gud, du som räddar mig.
10 Om min far och min mor överger mig
skall Herren ta sig an mig.
11 Visa mig, Herre, din väg!
Led mig på en jämn stig,
jag omges av fiender,
12 låt inte mina ovänner sluka mig.
Menedare träder fram,
vittnen i våldets tjänst.
13 Men jag är viss om att möta Herrens godhet
här i de levandes land.
14 Hoppas på Herren!
Var stark, fatta mod
och hoppas på Herren!