Nu är det 125 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 26.

Psalm 26
1 Av David.
Herre, skaffa mig rätt,
ty oförvitligt har jag levat.
På Herren förtröstar jag
utan att vackla.
2 Granska mig, Herre, och pröva mig,
rannsaka hjärta och njurar!
3 Jag har din godhet för ögonen,
och jag lever i din sanning.
4 Jag sitter aldrig i lag med lögnare
och sluter mig inte till hycklarna.
5 Jag hatar de ondas skara
och sitter inte i lag med gudlösa män.
6 Jag sköljer i oskuld mina händer
och går runt ditt altare, Herre,
7 jag låter tacksägelsen ljuda
och vittnar om alla dina under.
8 Herre, jag älskar din boning,
den plats där din härlighet bor.
9 Ryck inte bort mig med syndarna,
ge mig inte en mördares död.
10 De är redo till lömska brott
och har handen full av mutor.
11 Men jag lever oförvitligt.
Befria mig, var barmhärtig!
12 Jag står på säker mark.
I tempelskaran prisar jag Herren.