Nu är det 126 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 25.

Psalm 25
1 Av David.
Herre, jag sätter mitt hopp till dig, 2 du min Gud,
jag förtröstar på dig: svik mig inte,
låt inte mina fiender triumfera!
3 Den som hoppas på dig blir aldrig sviken,
men den trolöse skall stå där tomhänt.
4 Herre, lär mig dina vägar,
visa mig dina stigar.
5 Led mig i din sanning, lär mig,
du som är min Gud, min räddare,
ständigt hoppas jag på dig.
6 Herre, kom ihåg din barmhärtighet,
den godhet du alltid har visat.
7 Glöm min ungdoms synder, allt jag brutit,
tänk på mig i din trofasthet,
Herre, du som är god.
8 Herren är pålitlig och god,
därför visar han syndarna vägen.
9 Han leder de ödmjuka rätt,
de ödmjuka lär han sin väg.
10 Allt vad Herren gör är nåd och trofasthet
mot dem som håller hans förbund och hans bud.
11 Herre, min synd är stor,
förlåt den, ditt namn till ära.
12 Var och en som fruktar Herren
får veta vilken väg han skall välja.
13 Själv får han leva i ro,
och hans barn skall ta landet i arv.
14 De som fruktar Herren blir hans förtrogna,
hans förbund skall ge dem insikt.
15 Min blick är ständigt fäst på Herren,
det är han som löser min fot ur snaran.
16 Vänd dig till mig, var barmhärtig,
ty jag är ensam och betryckt.
17 Lindra mitt hjärtas plåga,
för mig ut ur mitt trångmål.
18 Tänk på mitt lidande och mitt betryck
och förlåt mig alla mina synder.
19 Se på mina fiender – så många de är,
så hätska i sitt hat!
20 Rädda mitt liv, befria mig,
svik mig inte, jag flyr till dig.
21 Låt oskuld och redlighet bevara mig,
ty jag hoppas på dig.
22 O Gud, befria Israel
från all dess nöd!