Nu är det 13 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 138.

Psalm 138
1 Av David.
Jag vill tacka dig av hela mitt hjärta, inför gudarna sjunga ditt lov.
2 Jag faller ner, vänd mot ditt heliga tempel, och prisar ditt namn, du som är god och trofast. Du har gjort långt mer än du lovat.
3 Du svarade mig när jag ropade, du fyllde mig med kraft.
4 Alla jordens kungar skall tacka dig, Herre, ty de har hört dina ord.
5 De skall sjunga om Herrens vägar, ty stor är Herrens härlighet.
6 Hög är Herren, men han ser de låga, upphöjd och fjärran känner han allt.
7 När jag drabbas av nöd bevarar du mitt liv.
Mot mina fienders vrede sträcker du ut din hand, din starka hand räddar mig.
8 Herren skall fullborda vad han gör för mig.
Herre, din godhet varar för evigt.
Upphör inte med ditt verk.