Nu är det 130 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 21.

Psalm 21
1 För körledaren. En psalm av David.
2 Herre, kungen gläds åt din styrka,
han jublar över din hjälp.
3 Vad han önskar ger du honom,
du vägrar ej det han ber om.
4 Du kommer till honom med goda gåvor,
du sätter på hans huvud en krona av guld.
5 Han ber dig om liv och du ger det,
oändligt många levnadsår.
6 Din hjälp gör hans ära stor,
du skänker honom prakt och glans.
7 Du ger honom välsignelser för evigt,
bereder honom glädje inför dig.
8 Ty kungen förtröstar på Herren,
med den Högstes nåd står han säker.
9 Din hand når alla dina fiender,
din starka arm når dem som hatar dig.
10 Du sätter dem som i en brinnande ugn
när du visar dig.
Herren förtär dem i sin vrede,
elden slukar dem.
11 Deras avkomma utplånar du från jorden,
deras barn från människors ätt.
12 De ville tillfoga dig ont,
de smidde planer, men förgäves.
13 Du driver dem på flykten,
du siktar på dem med din båge.
14 Herre, visa din höghet och styrka,
vi vill hylla din makt med sång och spel.