Nu är det 131 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 20.

Psalm 20
1 För körledaren. En psalm av David.
2 Må Herren svara dig på nödens dag,
må Jakobs Guds namn bli ditt värn.
3 Må han sända dig hjälp från templet
och stödja dig från Sion.
4 Må han minnas dina matoffer,
må han ta emot dina brännoffer.
5 Må han ge dig vad du önskar
och låta dina planer lyckas.
6 Då skall vi jubla över din seger
och triumfera i vår Guds namn.
Må Herren ge dig allt du ber om.
7 Nu vet jag att Herren ger seger åt sin smorde.
Han svarar honom från sin heliga himmel
och räddar med sin starka hand.
8 Andra litar till vagnar och hästar,
men vi litar till Herrens, vår Guds, namn.

9 De segnar ner och faller,
vi reser oss, vi håller stånd.
10 Herre, ge seger åt kungen,
svara oss då vi ropar!