Nu är det 132 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 19.

Psalm 19
1 För körledaren. En psalm av David.
2 Himlen förkunnar Guds härlighet,
himlavalvet vittnar om hans verk.
3 Dag talar till dag därom
och natt undervisar natt.
4 Det är inte tal, det är inte ljud,
deras röster kan inte höras,
5 men över hela jorden når de ut,
till världens ände deras ord.
Där har han rest ett tält åt solen,
6 den liknar en brudgum som lämnar sin kammare,
en hjälte som gläds åt att löpa sin bana.
7 Den stiger vid himlens ena ände
och når i sitt kretslopp den andra.
Ingenting är gömt för dess glöd.
8 Herrens lag är utan brist,
den ger liv på nytt.
Herrens lära är sann,
den gör den oerfarne vis.
9 Herrens påbud är rätta,
de ger hjärtat glädje.

Herrens befallningar är klara,
de gör blicken ljus.
10 Herrens ord är rena,
de skall alltid bestå.
Herrens stadgar är sanna,
de är alla rättfärdiga,
11 mer åtråvärda än guld,
än rent guld i mängd,
och sötare än honung,
än självrunnen honung.
12 Genom dem blir din tjänare varnad,
att följa dem ger riklig lön.
13 Vem känner sina fel?
Fria mig från synder jag inte vet om,
14 men hindra mig också från öppet trots,
låt det inte få makt över mig!
Då är jag utan brist
och fri från svåra synder.
15 Ta i nåd emot mina ord,
mitt hjärtas bön till dig,
Herre, min klippa, min hjälpare.