Nu är det 137 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 14.

Psalm 14
1 För körledaren. Av David.
Dårarna tänker: ”Det finns ingen Gud.”

De handlar fördärvligt och skändligt,
ingen gör det goda.
2 Herren blickar ner från himlen,
han ser på människosläktet:
Finns det någon som är klok,
någon som söker sig till Gud?
3 Men alla har avfallit, alla är fördärvade.
Ingen gör det goda, ingen enda.
4 Har de ingenting lärt, dessa ogärningsmän,
som lever på mitt folk, äter det som bröd
och aldrig åkallar Herren?
5 Så drabbas de av skräck,
ty Gud är hos de rättfärdiga.
6 Era onda anslag mot den svage
skall göras om intet,
ty Herren är hans tillflykt.
7 O att det från Sion kom räddning för Israel!
När Herren vänder sitt folks öde,
då skall Jakob glädja sig, Israel jubla!