Nu är det 140 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 11.

Psalm 11
1 För körledaren. Av David.
Hos Herren tar jag min tillflykt.
Hur kan ni säga till mig:
”Fly som en fågel till bergen!”
2 Se, de gudlösa spänner bågen,
de har lagt sin pil mot strängen
för att skjuta de rättrådiga i dunklet.
3 När grundvalarna raseras,
vad kan den rättfärdige göra?
4 Herren är i sitt heliga tempel,
Herrens tron är i himlen.
Hans ögon ser,
hans blickar prövar människan.
5 Herren utväljer de rättfärdiga
men förkastar gudlösa och våldsmän.
6 Han låter eldkol och svavel
regna över de onda,
en glödhet vind är vad de bjuds.
7 Ty Herren är rättfärdig,
rättfärdiga gärningar älskar han.
De rättrådiga skall se hans ansikte.