Nu är det 143 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 8.

Psalm 8
1 För körledaren. En psalm av David.
2 Herre, vår härskare,
väldigt är ditt namn över hela jorden.
Jag vill besjunga din himmelska prakt
3 med ett barns, ett dibarns mun.
Du har rest ett värn mot dina fiender
för att betvinga ovän och hämnare.
4 När jag ser din himmel, som dina fingrar format,
månen och stjärnorna du fäste där,
5 vad är då en människa att du tänker på henne,
en dödlig att du tar dig an honom?
6 Du gjorde honom nästan till en gud,
med ära och härlighet krönte du honom.
7 Du lät honom härska över dina verk,
allt lade du under hans fötter:
8 får och oxar, all boskap,
och markens vilda djur,
9 himlens fåglar och havets fiskar,
allt som vandrar havets stigar.
10 Herre, vår härskare,
väldigt är ditt namn över hela jorden.