Nu är det 145 dagar kvar till Elims födelsedag och det är dags för Psalm 6.

Psalm 6
1 För körledaren, till stränginstrument. En psalm av David.
2 Herre, tukta mig inte i din vrede,
straffa mig inte i din harm!
3 Förbarma dig, Herre, jag är kraftlös,
bota mig, Herre, min kropp tvinar bort
4 och min själ är fylld av skräck –
o Herre, hur länge?
5 Kom tillbaka, Herre, rädda mitt liv,
hjälp mig i din godhet,
6 ty ingen åkallar dig bland de döda.
Vem lovsjunger dig i dödsriket?
7 Jag är matt av mitt suckande.
Jag dränker min bädd i tårar var natt,
sängen dryper av gråt.
8 Mina ögon är skumma av sorg,
mina fiender har fått dem att åldras.
9 Gå bort från mig, ogärningsmän,
Herren har hört min gråt.
10 Herren har hört min åkallan,
Herren har tagit emot min bön.
11 Mina fiender skall slås med skam och skräck,
ja, tvärt ta till flykten med skam.