147 dagar kvar till Elims födelsedag och det är dags för Psalm 4.

Psalm 4
1 För körledaren, till stränginstrument. En psalm av David.
2 Svara mig när jag ropar,
Gud, du som skaffar mig rätt.
Du öppnar vägen när jag är trängd.
Visa mig nåd och hör min bön.
3 Ni mäktiga,
hur länge skall ni skymfa min heder,
älska tomhet och bruka lögn?

4 Ni skall veta att Herren har varit
förunderligt god mot mig,
han hör när jag ropar till honom.
5 Upprörs ni, så synda inte.
Säg där ni ligger på er bädd: ”Var stilla!”
6 Ge rätta offer, förtrösta på Herren.
7 Många säger: ”Vem kan ge oss lycka?”
Herre, låt ditt ansikte lysa över oss.
8 Av dig har jag fått en större glädje
än de som fått korn och vin i mängd.
9 Jag lägger mig ner i frid och sover.
Du, Herre, låter mig bo i trygghet."