148 dagar kvar till Elims födelsedag och det är dags för Psalm 3.

Psalm 3
1 En psalm av David när han flydde för sin son Absalom.
2 Herre, mina fiender är många!
Många reser sig mot mig.
3 Många säger om mig:
”Han får ingen hjälp av Gud.”
4 Men du, Herre, är min sköld och min ära,
du är den som ger mig seger.
5 Jag ropar högt till Herren,
och han svarar från sitt heliga berg.
6 Jag lade mig ner, jag sov,
jag vaknade – Herren stöder mig.
7 Jag fruktar ej för de tiotusen,
som ansätter mig från alla håll.
8 Herre, grip in! Rädda mig, min Gud!
Du slår mina fiender på käken,
du krossar de gudlösas tänder.
9 Hjälpen kommer från Herren.
Ge välsignelse åt ditt folk!