Nu är det 16 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 135.

Psalm 135
1 Halleluja!
Prisa Herrens namn, prisa Herren, ni hans tjänare,
2 ni som står i Herrens tempel, på förgårdarna till vår Guds hus.
3 Prisa Herren, ty han är god, lovsjung hans namn, ty det är ljuvligt.
4 Jakob har Herren utvalt åt sig, Israel är hans dyrbara egendom.
5 Jag vet att Herren är stor, vår härskare är större än alla gudar.
6 Allt vad Herren vill, det gör han i himlen och på jorden, i haven och de stora djupen.
7 Han får regnmoln att stiga vid världens ände, han låter blixtar ljunga och regnet falla och sänder ut vindar från sina förråd.
8 Han dödade de förstfödda i Egypten, både människor och boskap.
9 Han sände tecken och under inne i Egypten mot farao och alla hans män.
10 Han besegrade många folk och dräpte mäktiga kungar:
11 Sichon, amoreernas kung, och Og, kungen av Bashan, och alla Kanaans kungadömen.
12 Han gav deras land som egendom, som egendom åt sitt folk Israel.
13 Herre, ditt namn är evigt, Herre, i alla tider skall man åkalla dig.
14 Herren skaffar rätt åt sitt folk och förbarmar sig över sina tjänare.
15 Folkens gudar är silver och guld, verk av människohänder.
16 Mun har de men kan inte tala, ögon men kan inte se.
17 Öron har de men ingen hörsel, ingen andedräkt finns i deras mun.
18 De som har gjort dem skall bli som de, ja, alla som sätter sin lit till dem.
19 Israels släkt, lova Herren, Arons släkt, lova Herren!
20 Levis släkt, lova Herren, ni gudfruktiga, lova Herren!
21 Lovad vare Herren från Sion, han som bor i Jerusalem.
Halleluja!