Nu är det 2 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 149.

Psalm 149
1 Halleluja!
Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,
sjung hans lov i de trognas församling.
2 Israel skall glädjas över sin skapare,
Sions folk skall jubla över sin konung.
3 Med dans skall de prisa hans namn,
till tamburin och lyra skall de sjunga hans lov.
4 Ty Herren älskar sitt folk
och skänker de maktlösa seger.
5 I triumf skall de trogna jubla
och höja glädjerop om natten.
6 Ur deras strupar stiger lovsång till Gud,
i deras hand är ett skarpslipat svärd.
7 De skall ta hämnd på folken,
straffa främmande folkslag,
8 binda deras kungar med kedjor,
deras stormän med bojor av järn.
9 De skall verkställa den dom som är fälld.
Det är en ära för alla hans trogna.
Halleluja!