Nu är det 3 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 148.

Psalm 148
1 Halleluja!
Prisa Herren i himlen,
prisa honom i höjden.
2 Prisa honom, alla hans änglar,
prisa honom, hela hans här.
3 Prisa honom, sol och måne,
prisa honom, alla strålande stjärnor.
4 Prisa honom, du himlarnas himmel,
du vatten ovanför himlen.
5 De skall prisa Herrens namn,
ty han befallde och de skapades.
6 Han gav dem deras plats för evig tid,
bestämde en ordning som aldrig förgår.
7 Prisa Herren på jorden,
havsdjur och väldiga djup,
8 blixt och hagel, snö och dimma,
du stormvind som gör vad han befaller,
9 alla höjder och berg,
alla fruktträd och cedrar,
10 vilda djur och boskap,
kräldjur och flygande fåglar,
11 alla jordens kungar och folk,
alla dess furstar och domare,
12 ynglingar och flickor,
gamla och unga.
13 De skall prisa Herrens namn,
hans namn är det enda upphöjda,
över jord och himmel är hans majestät.
14 Han har gjort sitt folk mäktigt,
till ära för alla sina trogna,
för Israel, det folk som står honom nära.
Halleluja!