Nu är det 5 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 146.

Psalm 146
1 Halleluja!
Prisa Herren, min själ!
2 Jag vill prisa honom så länge jag lever,
lovsjunga min Gud så länge jag är till.
3 Lita aldrig på mäktiga män,
människor som ingen hjälp kan ge.
4 De ger upp andan och blir jord igen,
då går deras planer om intet.
5 Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud
och sätter sitt hopp till Herren, sin Gud.
6 Han som har gjort himmel och jord och hav
och allt vad som finns i dem,
han sviker aldrig sina löften.
7 Han ger de förtryckta deras rätt,
han ger de svältande bröd.
Herren befriar de fångna,
8 Herren öppnar blinda ögon,
Herren rätar krökta ryggar,
Herren älskar de trogna,
9 Herren ger främlingar skydd,
stöder faderlösa och änkor
men korsar de ondas planer.
10 Herren härskar för evigt,
din Gud, o Sion, från släkte till släkte.
Halleluja!