Nu är det 6 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 145.

Psalm 145
1 En lovsång av David.
Jag sjunger om din storhet, Gud, min konung,
nu och för evigt prisar jag ditt namn.
2 Dag efter dag vill jag prisa dig,
nu och för evigt sjunga ditt lov.
3 Stor är Herren, högt är han prisad,
ingen kan fatta hans storhet.
4 Släkte efter släkte skall hylla dina verk
och vittna om dina väldiga gärningar.
5 De skall tala om din härlighet, ditt höga majestät,
och de under som du gör vill jag besjunga.
6 De skall prisa din fruktansvärda makt,
och din storhet vill jag förkunna.
7 De skall ropa ut din stora godhet
och jubla över din trofasthet.
8 Nådig och barmhärtig är Herren,
sen till vrede och rik på kärlek.
9 Herren är god mot alla,
barmhärtig mot allt han har skapat.
10 Herre, allt du har skapat skall tacka dig,
dina trogna skall lovsjunga dig.
11 De skall tala om ditt rikes ära
och förkunna din väldiga kraft,
12 så att alla lär känna din makt,
ditt rikes ära och härlighet.
13a Ditt rike står i alla tider,
ditt välde från släkte till släkte.
13b Gud håller sina löften,
kärleksfull i allt han gör.
14 Herren stöder dem som vacklar,
han rätar krökta ryggar.
15 Allas ögon är vända mot dig,
och du ger dem föda i rätt tid.
16 Du öppnar din hand
och stillar allt levandes hunger.
17 Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar,
kärleksfull i allt han gör.
18 Herren är nära alla som ropar,
alla som av hjärtat ropar till honom.
19 Herren gör vad de fromma begär,
han hör deras rop och räddar dem.
20 Herren skyddar dem som älskar honom,
men alla de onda förgör han.
21 Herrens lov vill jag sjunga,
allt som lever skall prisa hans heliga namn
nu och för evigt.