Nu är det 64 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 87.

Psalm 87
1Av Korachs ättlingar, en psalm, en sång.
Han har lagt dess grund
på de heliga bergen.
2Herren älskar Sions portar
mer än andra boningar i Jakob.
3Han säger härliga ting om dig,
du Guds stad:
4”Till mina bekännare räknar jag
Rahav och Babylonien,
Filisteen, Tyros och Kush.
Alla är de födda här.”
5Ja, om Sion skall det heta:
”Här är alla födda.”
Det är den stad som den Högste har grundat.
6Herren skriver i listan över folken:
”Alla är de födda här.”
7Överallt sång och dans,
alla besjunger dig.