Nu är det 65 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 86.

Psalm 86
1En bön av David.
Hör mig, Herre, och svara mig,
jag är hjälplös och fattig.
2Beskydda mig, jag är trogen,
rädda din tjänare, som förtröstar på dig.
Du är min Gud, 3förbarma dig, Herre,
jag ropar till dig hela dagen.
4Låt din tjänare glädjas,
Herre, jag sätter mitt hopp till dig.
5Ja, Herre, du är god, du förlåter,
rik på kärlek till alla som åkallar dig.
6Herre, lyssna till min bön,
hör mig när jag ber.
7I nödens stund ropar jag till dig,
och du svarar mig.
8Herre, bland gudarna är ingen som du,
inga gärningar är som dina.
9Alla de folk du har skapat
skall komma och tillbe inför dig, Herre,
och de skall ära ditt namn.
10Ty du är stor, du gör under,
du ensam är Gud.
11Visa mig, Herre, din väg,
så att jag kan vandra i din sanning.
Lär mig att helhjärtat vörda ditt namn.
12Jag vill tacka dig, Herre, min Gud,
av allt mitt hjärta
och alltid ära ditt namn,
13ty din godhet mot mig är stor,
du räddar mig ur dödsrikets djup.
14Gud, de övermodiga angriper mig,
en skara våldsmän står efter mitt liv.
De räknar inte med dig.
15Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud,
sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet.
16Vänd dig till mig, var barmhärtig.
Ge din tjänare kraft,
rädda din tjänarinnas son.
17Ge mig ett tecken på din godhet,
och låt mina ovänner se det och blygas.
Du, Herre, hjälper och tröstar mig.