Nu är det 69 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 82.

Psalm 82
1En psalm av Asaf.
Gud står i gudaförsamlingen,
i gudarnas krets håller han dom.
2”Hur länge skall ni döma orättfärdigt
och ta parti för de skyldiga?
3Ge de svaga och faderlösa deras rätt,
låt de hjälplösa och fattiga få rättvisa,
4rädda de arma och svaga,
befria dem ur de ondas våld!
5De vet ingenting, förstår ingenting,
de vandrar i mörker.
Jordens grundvalar vacklar.
6Jag säger: Ni är gudar,
alla är ni den Högstes söner,
7men ni skall dö som människor dör
och falla som furstar faller.”
8Gud, grip in, håll dom över jorden,
ty alla folk är din egendom.