Nu är det 72 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 79.

Psalm 79
1En psalm av Asaf.
Hedningar har trängt in i ditt land, o Gud,
de har skändat ditt heliga tempel
och lagt Jerusalem i grus.
2De lämnar dina tjänares lik
som föda åt himlens fåglar
och dina trognas kroppar åt vilda djur.
3De utgjuter deras blod som vatten
runt om Jerusalem, ingen begraver dem.
4Vi har blivit till åtlöje för våra grannar,
till spott och spe för dem som bor omkring oss.
5Hur länge, Herre, skall din vrede vara
och din lidelse brinna som eld?
6Töm din vrede över de andra folken,
de som inte känner dig,
över de riken
som inte åkallar dig,
7ty de har slukat Jakob,
lagt hela landet öde.
8Lasta inte oss för våra fäders synder,
låt snart din barmhärtighet möta oss,
ty vårt elände är stort.
9Hjälp oss, Gud, vår räddare,
så att ditt namn blir förhärligat.
Befria oss och förlåt våra synder,
ditt namn till ära.
10Varför skall folken få säga:
”Var är deras Gud?”
Låt oss se på när folken får känna
hur du hämnas dina tjänares blod.
11Låt fångarnas jämmer nå fram till dig.
Befria med din starka arm
dem som är dömda att dö.
12Ge våra grannar sjufalt igen
för att de smädat dig, Herre!
13Då skall vi, ditt folk,
fåren i din hjord,
tacka dig för evigt
och från släkte till släkte sjunga ditt lov.