Nu är det 75 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 76.

Psalm 76
Psalm 76
1För körledaren, till stränginstrument. En psalm av Asaf, en sång.
2Gud är känd i Juda,
hans namn är stort i Israel.
3I Salem står hans hydda,
på Sion hans boning.
4Där bröt han sönder de blixtrande pilarna,
sköldar och svärd, alla krigets redskap.
5Fruktansvärd är du,
väldigare än de uråldriga bergen.
6Modiga män blev plundrade,
de hade fallit i sömn,
ingen krigare kunde lyfta sin hand.
7Vid ditt rytande, Jakobs Gud,
föll häst och ryttare i dvala.
8Fruktansvärd är du,
vem kan hålla stånd mot din vrede?
9Ditt domslut förkunnar du från himlen,
jorden förfäras och tystnar,
10när Gud reser sig till dom
för att rädda alla betryckta på jorden.
11Du stävjar människors vrede,
kuvar den vrede som återstår.
12Ge löften åt Herren, er Gud, och infria dem,
må alla grannfolk ge gåvor i fruktan.
13Han slår ner furstarnas mod,
fruktansvärd är han för jordens kungar.