Nu är det 8 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 143.

Psalm 143
1 En psalm av David.
Herre, hör min bön, lyssna till mitt rop, du som håller ord, svara mig, du som är rättfärdig.
2 Ställ inte din tjänare inför din domstol, ingen människa kan få rätt mot dig.
3 Fienden förföljer mig, han har krossat mig och låter mig bo i mörker som de sedan länge döda.
4 Modet sviker mig, hjärtat förlamas i bröstet.
5 Jag minns förgångna tider och tänker på allt du har gjort, jag begrundar vad din hand förmått.
6 Jag sträcker mina händer mot dig, öppnar mig som törstig jord.
7 Herre, skynda att svara mig, jag orkar inte mer.
Dölj inte ditt ansikte för mig, då blir jag lik dem som lagts i graven.
8 Låt mig var morgon möta din trofasthet, ty jag förtröstar på dig.
Visa mig den väg jag skall gå, jag sätter mitt hopp till dig.
9 Herre, rädda mig från mina fiender, jag flyr till dig.
10 Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud. Må din goda ande leda mig på jämn mark.
11 Herre, bevara mitt liv, ditt namn till ära, tag mig ur nöden, du som är rättfärdig.
12 Förinta mina fiender, du som är trofast, förgör dem som står efter mitt liv, ty jag är din tjänare.