Nu är det 85 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 66.

Psalm 66
1 För körledaren. En sång, en psalm.
Hylla Gud, hela världen,
2 spela och ära hans namn,
ära honom med lovsång!
3 Säg till Gud: Väldiga är dina verk!
För din makt kryper dina fiender,
4 hela världen tillber dig,
spelar till din ära,
lovsjunger ditt namn.
5 Kom och se Guds gärningar,
hans väldiga verk bland människor.
6 Han förvandlade havet till torr mark,
de gick till fots genom floden.
Låt oss glädjas över honom.
7 Han härskar för evigt i sin makt.
Hans ögon vakar över folken –
inga upprorsmän skall resa sig.
8 Prisa vår Gud, alla folk,
låt lovsången ljuda!
9 Han bevarar oss vid liv,
han låter inte våra fötter slinta.
10 Du prövade oss, o Gud,
du renade oss som man renar silver.
11 Du lät oss fastna i nätet,
du slog oss i bojor,
12 du lät människor rida fram över oss.
Vi gick genom eld och genom vatten,
men du förde oss ut i frihet.
13 Jag kommer till ditt hus med brännoffer,
jag infriar mina löften till dig,
14 de som kom från mina läppar,
ur min mun när jag var i nöd.
15 Feta brännoffer bär jag fram till dig
och röken stiger från baggarna.
Jag offrar tjurar och bockar.
16 Kom och lyssna, alla som fruktar Gud,
jag skall berätta vad han gjort för mig.
17 Till honom ropade jag,
och lovsång låg redo på min tunga.
18 Om jag burit ont i sinnet
skulle Herren inte ha hört mig.
19 Men Gud hörde mig,
han lyssnade till min bön.
20 Lovad vare Gud,
som inte avvisade min bön,
inte vägrade mig sin nåd.