Nu är det 86 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 65.

Psalm 65
1 För körledaren. En psalm av David, en sång.
2 Lovsång tillkommer dig,
o Gud, på Sion.
Vi infriar våra löften till dig,
3 du som hör bön.
Till dig kommer alla människor
4 för att bekänna sina synder.
När vår skuld blir oss för tung
förlåter du oss.
5 Lycklig den utvalde
som får komma dig nära
och vara på dina förgårdar.
Vi mättas av det goda i ditt hus,
av det heliga i ditt tempel.
6 Förunderligt svarar du oss och ger seger,
Gud, du som räddar oss,
du tillflykt för hela jorden
och de fjärran haven,
7 du som reste bergen med din styrka,
rustad med kraft,
8 du som stillade havets brus,
vågornas brus och folkens larm!
9 De som bor vid jordens ändar står häpna
inför dina mäktiga gärningar,
öster och väster fyller du med jubel.
10 Du tar dig an jorden och ger den regn,
du gör den bördig och rik.
Guds flod är full av vatten.
Du får säden att växa,
du sörjer för jorden.
11 Du vattnar åkerns fåror
och jämnar ut dess tiltor.
Med regnskurar gör du jorden mjuk,
du välsignar det som växer.
12 Du kröner året med goda gåvor,
där du går fram gror feta skördar.
13 Ödemarkens beten frodas,
höjderna klär sig i jubel.
14 Ängarna smyckas av fårhjordar
och dalarna höljer sig i säd.
Allt är jubel och sång.