Nu är det 87 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 64.

Psalm 64
1 För körledaren. En psalm av David.
2 Hör mig, Gud, när jag klagar,
rädda mig, fienden fyller mig med skräck!
3 Göm mig för de ondas hop,
för skocken av ogärningsmän.
4 De vässar sina tungor som svärd,
de siktar med skarpa ord som pilar
5 för att skjuta den oskyldige ur bakhåll –
plötsligt skjuter de, utan att tveka.
6 De eggar varandra,
de rabblar förbannelser,
de gillrar snaror
och säger: ”Ingen ser det.”
7 De tänker ut ogärningar
men döljer vad de tänkt ut –
en avgrund är människans hjärta.
8 Men Gud skjuter sin pil,
den träffar dem plötsligt.
9 Deras tunga får dem på fall,
alla som ser det förfäras.
10 Alla människor grips av fruktan,
de förkunnar Guds verk,
de besinnar vad han har gjort.
11 Den rättfärdige gläder sig över Herren
och tar sin tillflykt till honom.
De redbara prisar sig lyckliga.