Nu är det 91 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 60.

Psalm 60
1 För körledaren. Att lära ut. Ett kväde av David 2när han låg i strid med arameerna i Naharajim och i Sova och Joav vände tillbaka och slog edomeerna i Saltdalen, tolv tusen man.
3 Gud, du har förkastat och krossat oss.
Du var vred, upprätta oss igen.
4 Du lät landet bäva och rämna.
Det störtar samman, gör det helt igen.
5 Du lät ditt folk möta hårda öden,
du gav oss ett vin som fick oss att ragla.
6 Res ett baner för dina trogna,
dit de kan fly undan pilbågen.
7 Hjälp oss med din starka hand, bönhör mig,
så att de som du älskar blir räddade!
8 Gud har talat i sin helgedom:
”I triumf skall jag utskifta Shekem
och mäta upp Suckotdalen.
9 Mitt är Gilead, mitt är Manasse.
Efraim är min hjälm
och Juda min härskarstav.
10 Moab är mitt tvättfat,
på Edom kastar jag min sko,
mot filisteerna höjer jag stridsrop.”
11 Vem för mig till den befästa staden,
vem leder mig till Edom?
12 Du, Gud, har ju förkastat oss,
du drog inte i fält med våra härar.
13 Bistå oss nu mot fienden,
människors hjälp är ingenting värd.
14 Med Gud skall vi utföra stora dåd.
Han trampar ner våra fiender.