Nu är det 92 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 59.

Psalm 59
1 För körledaren. Ett kväde av David när Saul hade skickat män för att bevaka huset och döda honom.
2 Rädda mig, min Gud, från mina motståndare,
för mig i säkerhet undan mina fiender!
3 Rädda mig från ogärningsmännen,
hjälp mig undan mördarna!
4 De ligger i försåt för mig,
grymma män angriper mig,
utan att jag syndat eller felat, Herre.
5 Fast jag är oskyldig gör de sig redo.
Vakna, kom till mig och se!
6 Du, Herre Gud Sebaot, Israels Gud,
res dig och straffa folken!
Skona ingen trolös usling!
7 De kommer varje kväll,
de ylar som hundar
och stryker omkring i staden.
8 Orden strömmar ur deras mun
och tungorna är som svärd,
de tror att ingen hör dem.
9 Men du, Herre, ler åt dem,
du ser med löje på folken.
10 Du är min styrka, jag lovsjunger dig,
Gud är min säkra borg.
11 Min Gud är trofast och kommer till min hjälp,
Gud låter mig se mina fienders fall.
12 Döda dem inte – då kan mitt folk glömma.
Gör dem hemlösa med din makt,
störta ner dem, Herre, vår sköld!
13 Varje ord ur deras mun är synd.
Låt dem fångas i sitt högmod
med sina förbannelser och lögner.
14 Förgör dem i din vrede, förgör dem i grund!
Då skall alla inse att Gud härskar i Jakob,
ja, till jordens yttersta gräns.
15 De kommer varje kväll,
de ylar som hundar
och stryker omkring i staden.
16 De driver omkring och letar föda,
blir de inte mätta så gnyr de.
17 Men jag skall sjunga om din styrka
och jubla var morgon över din trofasthet,
ty du blev en borg för mig,
dit jag flydde när jag var i nöd.
18 Du är min styrka, jag lovsjunger dig,
Gud är min säkra borg,
min Gud är trofast.