Nu är det 93 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 58.

Psalm 58
1 För körledaren. Av David, ett kväde.
2 Skipar ni verkligen rätt, ni mäktiga?
Dömer ni människorna rättvist?
3 Nej, ni handlar med ont i sinnet,
ni sprider våld över jorden.
4 De gudlösa är avfälliga sedan födseln,
från sin första stund går lögnarna vilse.
5 Deras gift är som ormars gift,
de liknar en kobra som gör sig döv
6 och inte hör ormtjusaren,
inte den förfarne besvärjaren.
7 Gud, krossa tänderna i deras mun,
bryt lejonens käkar, Herre!
8 Låt dem försvinna likt vatten som rinner bort,
likt gräs som trampas ner och vissnar,
9 likt ett ofullgånget foster som löses upp,
en dödfödd som aldrig får se solen.
10 Må han rycka bort dem i vrede,
innan de brett ut sig som törnsnår!
11 Den rättfärdige gläds när han skådar hämnden,
han skall vada i de gudlösas blod.
12 Då skall människorna säga:
Den rättfärdige får sin lön,
ja, det finns en Gud som dömer på jorden.