Nu är det 97 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 54.

Psalm 54
1 För körledaren, till stränginstrument. En dikt av David 2när männen från Sif hade talat om för Saul att David höll sig gömd hos dem.
3 Rädda mig, Gud, genom ditt namn,
skaffa mig rätt genom din kraft.
4 Gud, hör min bön,
lyssna till mina ord.
5 De övermodiga angriper mig,
våldsmän står efter mitt liv.
De räknar inte med Gud.
6 Men Gud är min hjälpare,
Herren är mitt stöd.
7 Vänd det onda mot mina motståndare,
förinta dem, du som är trofast.
8 Gärna vill jag offra åt dig
och prisa ditt namn, Herre,
ty det är gott.
9 Du befriar mig ur all nöd,
och jag skall se mina fienders fall.