Nu är det 98dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 53.

Psalm 53
1 För körledaren. En dikt av David.
2 Dårarna tänker: ”Det finns ingen Gud.”
De handlar fördärvligt och skändligt,
ingen gör det goda.
3 Gud blickar ner från himlen,
han ser på människosläktet:
Finns det någon som är klok,
någon som söker sig till Gud?
4 Men alla har avfallit, alla är fördärvade.
Ingen gör det goda, ingen enda.
5 Har de ingenting lärt, dessa ogärningsmän,
som lever på mitt folk, äter det som bröd
och aldrig åkallar Gud?
6 Så drabbas de av skräck
– en oväntad skräck –
ty Gud strör omkring de gudlösas ben.
De står där med skam,
ty Gud förkastar dem.
7 O att det från Sion kom räddning för Israel!
När Gud vänder sitt folks öde,
då skall Jakob glädja sig, Israel jubla!