Nu är det 99 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 52.

Psalm 52
1 För körledaren. En dikt av David 2när Doeg från Edom hade berättat för Saul att David tagit in hos Achimelek.
3 Varför skryter du över det onda
och förhäver dig mot den fromme?
Ständigt 4tänker du ut fördärv,
din tunga är som en vässad kniv,
du är full av svek.
5 Du älskar det onda mer än det goda,
kommer hellre med lögn än med sanning.
6 Du älskar ord som gör skada
och svekfullt tal.
7 Därför skall Gud krossa dig för alltid,
gripa dig, slita dig ur ditt tält,
rycka dig bort från de levandes land.
8 De rättfärdiga skall se det och bäva,
och de skall le och säga:
9 Där är en man
som inte gjorde Gud till sitt värn.
Han litade på sin rikedom,
han sökte skydd i vad han ägde.
10 Men jag är som ett olivträd,
grönskande i Guds hus.
Jag litar på Guds godhet
nu och för evigt.
11 Jag skall alltid tacka dig för vad du gjort
och förkunna ditt namn för dina trogna,
ty det är gott.