Poster av Webmaster

1 Post

Synd och dom

av Webmaster

Det är domsöndag imorgon. Vi påminns om döden och om evigheten och att Gud har sista ordet om världen och våra egna liv. Det handlar om hur kris och död kan vändas till liv. Vi är inte utlämnade åt våra egna domar eller fördomar UTAN Gud kommer ha sista ordet. Att Gud ska döma oss […]