Inlägg av Robert Åkerlund

5 objekt

Med framtiden i ryggen

av Robert Åkerlund

I den kommande veckans Markustexter ställs vi inför allvaret i ”den lilla apokalypsen”. En apokalyps är en text (grek apokalypisis som betyder avslöja/uppenbara) som uppenbarar något av framtiden och sluttiden/yttersta tiden. Precis före och efter kapitel 13 möter vi två kvinnor som i texten förbereder för Guds rikets kommande på två olika sätt. Änkan i […]

Vem sitter på tronen – jag eller Jesus? (Mark 8:27 -10:12)

av Robert Åkerlund

Vad har vi för bild av Messias? Bilden av Messias på Nya Testamentets tid präglades av kungavärdighet, härlighet och ära. I Cesarea Filippi får lärjungarna frågan om Jesus identitet och Petrus bekänner lärjungagruppens tro på Jesus som Messias. Men när Jesus förklarar att Människosonen måste lida och dö börjar Petrus tillrättavisa honom. Petrus blir då […]

Jante, Torah och Jesus

av Robert Åkerlund

När Jesus kommer till Nasaret sin barndoms stad får Han ett möte han inte är riktigt beredd på. (Mark 6) Jesus undervisar i synagogan och man häpnar över hans ord. Men att häpna leder inte alltid till tro eller tillit. Istället drar man andra växlar på det Jesus säger och gör. Man ifrågasätter hans identitet […]

Identitetsfrågan – Vem är Han?

av Robert Åkerlund

Markus konstaterar redan i början av evangeliet; här börjar glädjebudet om Jesus Kristus Guds son. Men frågorna omkring Jesus person finns där hela tiden. Ibland är det folket som ställer frågan eller undrar som t.ex. i Kafarnaums synagoga: Vad är detta? En ny undervisning med makt bakom orden! (Mark 1:27) Här anar vi indirekt frågan […]

Första intrycket

av Robert Åkerlund

Vi har alla varit med om det. Första intrycket som ofta blir det bestående. När vi lär känna en människa kan så klart första intrycket modifieras en aning men väldigt ofta finns det kvar och färgar av sig också i fortsättningen. På samma sätt får vi ett första intryck i Markus evangeliets första kapitel av […]

Elimförsamlingen, Örnsköldsvik