Aktuellt

110 of 113 items

Adventstips!

av Pernilla Wikman

Hej! Här kommer några tips till alla Kids så här i Adventstid! * Titta gärna på den digitala adventskalendern ”Juläventyret” som Svenska kyrkan, Missionskyrkan och Teambibelskolan Shalom har gjort! https://www.shalommission.se/ Här på Elims hemsida finns också lite aktiviteter och spel * Småpyssel https://www.elim.nu/wp…/uploads/2020/11/Stallet-KA5.pdf https://www.elim.nu/…/Maria-och-Josef-reser-till… https://www.elim.nu/wp-content/uploads/2020/11/Maria-möter-en-ängel-KA5.pdf https://www.elim.nu/wp-content/uploads/2020/11/Herdrar-ser-änglar-KA5.pdf https://www.elim.nu/wp-content/uploads/2020/11/3-Vise-män-KA5.pdf * Adventsspel och Adventsmemory https://www.elim.nu/wp…/uploads/2020/11/Adventsspel.pdf https://www.elim.nu/wp…/uploads/2020/11/Adventsmemory.pdf * Adventsbingo […]

Nedräkning – Elim 150 år

av Webmaster

Nu är det 0 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag för idag fyller Elimförsamlingen 150 år! HURRA OCH HALLELUJA! Vi har läst en psalm om dagen i 150 dagar och nu undrar vi vilken psalm du minns bäst och varför!

Nedräkning dag 1 – Elim 150 år

av Webmaster

Nu är det 1 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 150. Psalm 150 1 Halleluja! Prisa Gud i hans helgedom, prisa honom i hans höga himmel. 2 Prisa honom för hans mäktiga gärningar, prisa honom för hans väldiga storhet. 3 Prisa honom med hornstötar, prisa honom med harpa och […]

Nedräkning dag 2 – Elim 150 år

av Webmaster

Nu är det 2 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 149. Psalm 149 1 Halleluja! Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång, sjung hans lov i de trognas församling. 2 Israel skall glädjas över sin skapare, Sions folk skall jubla över sin konung. 3 Med dans skall de […]

Nedräkning dag 3 – Elim 150 år

av Webmaster

Nu är det 3 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 148. Psalm 148 1 Halleluja! Prisa Herren i himlen, prisa honom i höjden. 2 Prisa honom, alla hans änglar, prisa honom, hela hans här. 3 Prisa honom, sol och måne, prisa honom, alla strålande stjärnor. 4 Prisa honom, du […]

Nedräkning dag 4 – Elim 150 år

av Webmaster

Nu är det 4 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 147. Psalm 147 1 Halleluja! Det är gott att sjunga vår Guds lov, lovsång är skön och ljuvlig. 2 Herren bygger upp Jerusalem och samlar det skingrade Israel. 3 Han ger läkedom åt de förtvivlade, han helar deras sår. […]

Nedräkning dag 5 – Elim 150 år

av Webmaster

Nu är det 5 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 146. Psalm 146 1 Halleluja! Prisa Herren, min själ! 2 Jag vill prisa honom så länge jag lever, lovsjunga min Gud så länge jag är till. 3 Lita aldrig på mäktiga män, människor som ingen hjälp kan ge. 4 […]

Nedräkning dag 6 – Elim 150 år

av Webmaster

Nu är det 6 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 145. Psalm 145 1 En lovsång av David. Jag sjunger om din storhet, Gud, min konung, nu och för evigt prisar jag ditt namn. 2 Dag efter dag vill jag prisa dig, nu och för evigt sjunga ditt lov. […]

Nedräkning dag 7 – Elim 150 år

av Webmaster

Nu är det 7 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 144. Psalm 144 1 Av David. Lovad vare Herren, min klippa, han som övat min arm för krig och lärt min hand att strida, 2 min klippa och min borg, min fristad och min räddare, min sköld, min tillflykt, […]