aktuellt

2130 of 112 items

Nedräkning dag 61 – Elim 150 år

by Webmaster

Nu är det 61 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 90. Psalm 90 1En bön av gudsmannen Mose. Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. 2Du fanns innan bergen föddes, innan jorden och världen blev till. Du är Gud från evighet till evighet. 3Du låter människan […]

Nedräkning dag 62 – Elim 150 år

by Webmaster

Nu är det 62 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 89. Psalm 89 1En dikt av Etan, esrachiten. 2Om Herrens nåd vill jag alltid sjunga, för alla tider göra din trofasthet känd. 3Jag säger: Din nåd är befäst för evigt, i himlen består din trofasthet. 4”Jag slöt ett förbund […]

Nedräkning dag 63 – Elim 150 år

by Webmaster

Nu är det 63 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 88. Psalm 88 1En sång, en psalm av Korachs ättlingar. För körledaren. En dikt av Heman, esrachiten. 2Herre, min Gud, om dagen ropar jag på hjälp, om natten stiger mitt klagoskri till dig. 3Låt min bön nå fram, lyssna […]

Nedräkning dag 64 – Elim 150 år

by Webmaster

Nu är det 64 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 87. Psalm 87 1Av Korachs ättlingar, en psalm, en sång. Han har lagt dess grund på de heliga bergen. 2Herren älskar Sions portar mer än andra boningar i Jakob. 3Han säger härliga ting om dig, du Guds stad: 4”Till […]

Nedräkning dag 65 – Elim 150 år

by Webmaster

Nu är det 65 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 86. Psalm 86 1En bön av David. Hör mig, Herre, och svara mig, jag är hjälplös och fattig. 2Beskydda mig, jag är trogen, rädda din tjänare, som förtröstar på dig. Du är min Gud, 3förbarma dig, Herre, jag ropar […]

Nedräkning dag 66 – Elim 150 år

by Webmaster

Nu är det 66 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 85. Psalm 85 1För körledaren. Av Korachs ättlingar, en psalm. 2Herre, förr var du god mot ditt land, du vände Jakobs öde. 3Du tog bort ditt folks skuld och förlät all deras synd. 4Du drog tillbaka din vrede, lät […]

Nedräkning dag 67 – Elim 150 år

by Webmaster

Nu är det 67 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 84. Psalm 84 1För körledaren. Av Korachs ättlingar, en psalm. 2Ljuvlig är din boning, Herre Sebaot! 3Jag förtärdes av längtan till Herrens förgårdar. Nu jublar min själ och min kropp mot den levande Guden. 4Sparven har funnit ett rede […]

Nedräkning dag 68 – Elim 150 år

by Webmaster

Nu är det 68 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 83. Psalm 83 1En sång, en psalm av Asaf. 2Gud, var inte tyst, tig inte, Gud, var inte stum. 3Hör, dina fiender larmar och dina motståndare reser sig. 4Mot ditt folk smider de lömska planer, de stämplar mot dem […]

Nedräkning dag 69 – Elim 150 år

by Webmaster

Nu är det 69 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 82. Psalm 82 1En psalm av Asaf. Gud står i gudaförsamlingen, i gudarnas krets håller han dom. 2”Hur länge skall ni döma orättfärdigt och ta parti för de skyldiga? 3Ge de svaga och faderlösa deras rätt, låt de hjälplösa […]