Elim 150 år

110 of 15 items

Nedräkning dag 136 – Elim 150 år

by Webmaster

Nu är det 136 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 15. Psalm 15 1 En psalm av David. Herre, vem får gästa ditt tält? Vem får bo på ditt heliga berg? 2 Den som lever oförvitligt och gör det rätta och är sann i tal och tanke. 3 Den […]

Nedräkning dag 137 – Elim 150 år

by Webmaster

Nu är det 137 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 14. Psalm 14 1 För körledaren. Av David. Dårarna tänker: ”Det finns ingen Gud.” De handlar fördärvligt och skändligt, ingen gör det goda. 2 Herren blickar ner från himlen, han ser på människosläktet: Finns det någon som är klok, […]

Nedräkning dag 138 – Elim 150 år

by Webmaster

Nu är det 138 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 13. Psalm 13 1 För körledaren. En psalm av David. 2 Hur länge skall du glömma mig, Herre? Hur länge skall du dölja ditt ansikte? 3 Hur länge skall tankarna mala, mitt hjärta ängslas dag efter dag? Hur länge […]

Nedräkning dag 139 – Elim 150 år

by Webmaster

Nu är det 139 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 12. Psalm 12 1 För körledaren. En psalm av David. 2 Hjälp, Herre, de fromma är borta, det finns inga trofasta människor kvar. 3 Alla ljuger för varandra, talar med hala tungor och falska hjärtan. 4 Må Herren tysta […]

Nedräkning dag 140 – Elim 150 år

by Webmaster

Nu är det 140 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 11. Psalm 11 1 För körledaren. Av David. Hos Herren tar jag min tillflykt. Hur kan ni säga till mig: ”Fly som en fågel till bergen!” 2 Se, de gudlösa spänner bågen, de har lagt sin pil mot strängen […]

Nedräkning dag 141 – Elim 150 år

by Webmaster

Nu är det 141 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 10. Psalm 10 1 Varför, Herre, står du långt borta och håller dig dold i tider av nöd? 2 I övermod jagar de gudlösa den förtryckte. Låt dem fastna i sina egna ränker. 3 Den gudlöse prisar sin egen […]

Nedräkning dag 142 – Elim 150 år

by Webmaster

Nu är det 142 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 9. Psalm 9 1 För körledaren. En psalm av David. 2 Jag vill tacka dig, Herre, av hela mitt hjärta, vittna om alla dina under. 3 Jag vill jubla av glädje över dig och lovsjunga ditt namn, du den […]

Nedräkning dag 143 – Elim 150 år

by Webmaster

Nu är det 143 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 8. Psalm 8 1 För körledaren. En psalm av David. 2 Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Jag vill besjunga din himmelska prakt 3 med ett barns, ett dibarns mun. Du har rest ett värn […]

Nedräkning dag 144 – Elim 150 år

by Webmaster

Nu är det 144 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 7. Psalm 7 1 En klagosång av David, som han sjöng till Herren med anledning av benjaminiten Kush. 2 Herre, min Gud, jag flyr till dig, rädda mig från förföljarna, befria mig, 3 så att ingen river min strupe […]

Nedräkning dag 145 – Elim 150 år

by Webmaster

Nu är det 145 dagar kvar till Elims födelsedag och det är dags för Psalm 6. Psalm 6 1 För körledaren, till stränginstrument. En psalm av David. 2 Herre, tukta mig inte i din vrede, straffa mig inte i din harm! 3 Förbarma dig, Herre, jag är kraftlös, bota mig, Herre, min kropp tvinar bort […]