Elim 150 år

110 of 109 items

Nedräkning – Elim 150 år

av Webmaster

Nu är det 0 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag för idag fyller Elimförsamlingen 150 år! HURRA OCH HALLELUJA! Vi har läst en psalm om dagen i 150 dagar och nu undrar vi vilken psalm du minns bäst och varför!

Nedräkning dag 1 – Elim 150 år

av Webmaster

Nu är det 1 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 150. Psalm 150 1 Halleluja! Prisa Gud i hans helgedom, prisa honom i hans höga himmel. 2 Prisa honom för hans mäktiga gärningar, prisa honom för hans väldiga storhet. 3 Prisa honom med hornstötar, prisa honom med harpa och […]

Nedräkning dag 2 – Elim 150 år

av Webmaster

Nu är det 2 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 149. Psalm 149 1 Halleluja! Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång, sjung hans lov i de trognas församling. 2 Israel skall glädjas över sin skapare, Sions folk skall jubla över sin konung. 3 Med dans skall de […]

Nedräkning dag 3 – Elim 150 år

av Webmaster

Nu är det 3 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 148. Psalm 148 1 Halleluja! Prisa Herren i himlen, prisa honom i höjden. 2 Prisa honom, alla hans änglar, prisa honom, hela hans här. 3 Prisa honom, sol och måne, prisa honom, alla strålande stjärnor. 4 Prisa honom, du […]

Nedräkning dag 4 – Elim 150 år

av Webmaster

Nu är det 4 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 147. Psalm 147 1 Halleluja! Det är gott att sjunga vår Guds lov, lovsång är skön och ljuvlig. 2 Herren bygger upp Jerusalem och samlar det skingrade Israel. 3 Han ger läkedom åt de förtvivlade, han helar deras sår. […]

Nedräkning dag 5 – Elim 150 år

av Webmaster

Nu är det 5 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 146. Psalm 146 1 Halleluja! Prisa Herren, min själ! 2 Jag vill prisa honom så länge jag lever, lovsjunga min Gud så länge jag är till. 3 Lita aldrig på mäktiga män, människor som ingen hjälp kan ge. 4 […]

Nedräkning dag 6 – Elim 150 år

av Webmaster

Nu är det 6 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 145. Psalm 145 1 En lovsång av David. Jag sjunger om din storhet, Gud, min konung, nu och för evigt prisar jag ditt namn. 2 Dag efter dag vill jag prisa dig, nu och för evigt sjunga ditt lov. […]

Nedräkning dag 7 – Elim 150 år

av Webmaster

Nu är det 7 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 144. Psalm 144 1 Av David. Lovad vare Herren, min klippa, han som övat min arm för krig och lärt min hand att strida, 2 min klippa och min borg, min fristad och min räddare, min sköld, min tillflykt, […]

Nedräkning dag 8 – Elim 150 år

av Webmaster

Nu är det 8 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 143. Psalm 143 1 En psalm av David. Herre, hör min bön, lyssna till mitt rop, du som håller ord, svara mig, du som är rättfärdig. 2 Ställ inte din tjänare inför din domstol, ingen människa kan få rätt […]

Nedräkning dag 9 – Elim 150 år

av Webmaster

Nu är det 9 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 142. Psalm 142 1 En dikt av David när han var i grottan. En bön. 2 Med hög röst ropar jag till Herren, med hög röst bönfaller jag Herren. 3 Jag utgjuter mina bekymmer för honom, till honom bär […]

Elimförsamlingen, Örnsköldsvik