Elim 150 år

1120 of 109 items

Nedräkning dag 10 – Elim 150 år

av Webmaster

Nu är det 10 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 141. Psalm 141 1 En psalm av David. Herre, jag ropar till dig, skynda till min hjälp, lyssna på mig när jag ropar. 2 Låt min bön vara rökelse för dig, mina lyfta händer ett kvällsoffer. 3 Herre, sätt […]

Nedräkning dag 11 – Elim 150 år

av Webmaster

Nu är det 11 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 140. Psalm 140 1 För körledaren. En psalm av David. 2 Rädda mig, Herre, från onda människor, skydda mig mot våldsmän, 3 de som har ont i sinnet och alltid vållar strid. 4 De gör sin tunga vass som […]

Nedräkning dag 12 – Elim 150 år

av Webmaster

Nu är det 12 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 139. Psalm 139 1 För körledaren. Av David, en psalm. Herre, du rannsakar mig och känner mig. 2 Om jag står eller sitter vet du det, fast du är långt borta vet du vad jag tänker. 3 Om jag […]

Nedräkning dag 13 – Elim 150 år

av Webmaster

Nu är det 13 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 138. Psalm 138 1 Av David. Jag vill tacka dig av hela mitt hjärta, inför gudarna sjunga ditt lov. 2 Jag faller ner, vänd mot ditt heliga tempel, och prisar ditt namn, du som är god och trofast. Du […]

Nedräkning dag 14 – Elim 150 år

av Webmaster

Nu är det 14 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 137. Psalm 137 1 Vid Babylons floder satt vi och grät, när vi tänkte på Sion. 2 I pilträden som växte där hade vi hängt våra lyror. 3 De som höll oss fångna bad oss att sjunga, de som […]

Nedräkning dag 15 – Elim 150 år

av Webmaster

Nu är det 15 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 136. Psalm 136 1 Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd. 2 Tacka gudarnas Gud, evigt varar hans nåd. 3 Tacka herrarnas Herre, evigt varar hans nåd. 4 Han ensam gör under, evigt varar hans nåd. […]

Nedräkning dag 16 – Elim 150 år

av Webmaster

Nu är det 16 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 135. Psalm 135 1 Halleluja! Prisa Herrens namn, prisa Herren, ni hans tjänare, 2 ni som står i Herrens tempel, på förgårdarna till vår Guds hus. 3 Prisa Herren, ty han är god, lovsjung hans namn, ty det är […]

Nedräkning dag 17 – Elim 150 år

av Webmaster

Nu är det 17 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 134. Psalm 133 1 En vallfartssång. Kom, lova Herren, alla ni Herrens tjänare, ni som står i Herrens tempel natt efter natt. 2 Lyft era händer mot helgedomen och lova Herren. 3 Må Herren välsigna dig från Sion, han […]

Nedräkning dag 18 – Elim 150 år

av Webmaster

Nu är det 18 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 133. Psalm 133 1 En vallfartssång av David. Vad det är gott och ljuvligt att bröder är tillsammans! 2 Det är som när den fina oljan på huvudet rinner ner i skägget, i Arons skägg, som faller ner över […]

Nedräkning dag 61 – Elim 150 år

av Webmaster

Nu är det 61 dagar kvar till Elims 150:e födelsedag och det är dags för Psalm 90. Psalm 90 1En bön av gudsmannen Mose. Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. 2Du fanns innan bergen föddes, innan jorden och världen blev till. Du är Gud från evighet till evighet. 3Du låter människan […]