DBS – Upptäckande Bibelstudium

Se tillbaka
1. Vad är jag tacksam för, gjorde jag något av det jag lärde mig förra veckan? Berättade jag texten för någon?

Se uppåt
2. Läs texten – gärna två gånger
3. Återberätta den med egna ord – när vi lär oss berättelserna ur Bibeln blir de snart våra egna och mera levande.
4. Vad lär texten oss om Gud o Jesus?
5. Vad lär texten oss om människan?
6. Finns där en befallning att lyda eller ett exempel att följa?

Se framåt
7. Hur kan du tillämpa detta under veckan?
8. För vem kan du berätta texten/ berättelsen?
9. Hur kan vi be utifrån texten och för varandra?