Samtalsfrågor till Hemgruppen:

Vad hindrar oss att gå trots Jesu befallning och att makten är i Jesu händer?
Vem har väglett mig som lärjunge? Kan jag identifiera den/de personerna? Vad hos dom satte spår i mig?