Lördag 13:00 – Kultur betyder bearbetning och odling