Lördag 11:00 – Kyrkan som hem, Hemmet som kyrka -Hur har vi det?