Samtalsfrågor till Hemgruppen:

Vad är utmaningen när vi berättar om vår tro?
Varför ska vi berätta om Jesus – vad anser du?