Predikningar 2015

2125 av 25 poster

Döp dem o lär dem

av

Samtalsfrågor till Hemgruppen: Vad hindrar oss att gå trots Jesu befallning och att makten är i Jesu händer? Vem har väglett mig som lärjunge? Kan jag identifiera den/de personerna? Vad hos dom satte spår i mig?

Varför vittnar vi?

av

Samtalsfrågor till Hemgruppen: Vad är utmaningen när vi berättar om vår tro? Varför ska vi berätta om Jesus – vad anser du?