Markus konstaterar redan i början av evangeliet; här börjar glädjebudet om Jesus Kristus Guds son.

Men frågorna omkring Jesus person finns där hela tiden. Ibland är det folket som ställer frågan eller undrar som t.ex. i Kafarnaums synagoga: Vad är detta? En ny undervisning med makt bakom orden! (Mark 1:27) Här anar vi indirekt frågan om VEM som kan göra sådana saker. Eller när de Skriftlärda reagerar på Jesu förlåtande ord till den lame mannen: ”Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud?” Eller i textavsnittet för den kommande veckan när Jesus stillat stormen och lärjungarna undrar: Vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom (Mark 4:41).

I veckans Markusavsnitt möter vi Jesus i några tydliga och kraftfulla möten som indirekt ger svaret på frågan om hans identitet.

Jesus är den som kan stilla stormar. Han driver ut demoner ur den besatte vid gravarna. Han helar en kvinna med ständiga blödningar. Han uppväcker en ung flicka från döden.

Det verkar inte finnas något område som Jesus inte har makt att förändra eller förvandla.

Han är Herre över naturkrafterna. Han betvingar ondskan. Sjukdom måste ge vika för hans person och döden måste släppa sitt grepp. Så vem är Han?!

Får Jesus vara den som vi också möter i evangeliet? Eller gör vi honom till någon Han inte är? Får han med vårt tillstånd hålla sig till vissa områden medan andra mer exklusiva områden håller vi för oss själva?

Är Han den som har makten att förlåta oss, hela oss och befria oss från ondskan?

Är Han det levande hoppet som besegrar döden? Och vad får det i så fall för konsekvenser?

Att följa Jesus är något vi alla inbjuds att göra. Därmed ställs frågan till oss var och en; Vem är Han?

Först måste frågan bli min så att svaret ska kunna växa fram ur mötet med mannen från Nasaret.

/Robert Åkerlund, Pastor