Jesus kallade till sig dem [lärjungarna] och sade: ”Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Mark 10:42-45

Jakob och Johannes har precis bett Jesus ge dem hedersplatserna bredvid honom. De är, precis som vi många gånger, upptagna av att få status och en hög position. Vi är upptagna av det synliga, att få stå i rampljuset och få ta emot vårt välförtjänta beröm.

Men Jesus säger: ”Gå in i din kammare”(Matt 6). Inte för att du ska skämmas för den du är eller det du kan, men för att det är i kammaren, i det fördolda där ingen ser dig, som det viktiga händer. Där möter du Jesus och hämtar du den kraft som är förutsättningen för att du ska kunna leva så som han har sagt. ”Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare.”

Och han snackade inte bara! Han böjde sig och betjänade lärjungarna och alla de människor han mötte. Han böjde sig ner i kärlek och tvättade lärjungarnas fötter, han böjde sig ner i kärlek när han mötte äktenskapsbryterskan, han böjde sig i ner kärlek när Johannes låg som död för hans fötter. Om vi säger att vi vill följa Jesus måste vi också böja oss. Böja oss i tjänst för andra och böja oss i lydnad inför Kristus.

Verkar det svårt? Ja, det är klart att det är svårt! Inte minst för att vi får simma motströms i den här världen som så ofta lär oss att göra precis tvärt om. ”Ställ dig först i kön, försök roffa åt dig så mycket makt som du kan, hävda dig, underordna dig ingen, visa framfötterna, använd armbågarna annars blir du utan…”

”Men så är det inte hos er.”

Låt inte prestige, makthunger och ditt eget begär efter bekräftelse stå i vägen för vad Gud vill göra i och genom dig!

Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära.  Fil. 2:5-11