Markus evangelium är präglat av vad som ibland kallas kristushemligheten. De som börjar ana vem Kristus är – de helade människorna och de utdriva demonerna exempelvis – de förbjuds att tala om detta. Varför?

 

Idén om den kommande messiasgestalten som på ett tydligt sätt fanns planterad i det judiska kollektiva medvetandet hade tagit en annan gestalt, än den som Jesus faktiskt kom att förkroppsliga. Jesus visade genom sitt liv och sin död att Messias uppdrag var en tjänares uppdrag, inte en politisk eller militär ledares, och den konungsliga härligheten föräras honom genom ödmjukhetens och lidandets väg, i och med uppståndelsen. Inte genom massornas lov. Och såsom Markus komponerat sitt evangelium, så blir det tydligt att det var först efter erfarenheten av korset, som en rätt förståelse av Messias roll var möjlig. Såväl för Jesus samtid, som för läsaren av Markus evangelium. Med andra ord; vem Jesus egentligen är, och hur Guds rike egentligen är beskaffat, det är en hemlighet, dolt för dem som inte ”har (getts) ögon att se med” och ”öron att höra med”…

 

Men syftet med mysteriet är inte att dölja sådant som ska förbli dolt, utan hemligheten är till för att utforskas och upptäckas, sökas och finnas. Genom hela Markus evangelium ger Jesus gärningar ledtrådar som säger något om vad Guds rike är och handlar om. Vilka ledtrådar ser du i hans handlingar? Och hur tolkar och förstår du hans undervisning? Till exempel liknelsen i kapitel 2 om bröllopsgästerna, eller Jesus respons i kapitel 3 i samband med hans familjs besök, eller liknelsen i kapitel 4 om sådden där somligt faller i god jord, medan somligt inte gör det… Vad är en god jord? Vem är det som har öron att höra med? Vad menar Jesus med bröder och systrar? Och vem är det som gör Guds vilja egentligen?

 

Vad kan du se, som fariséerna – förblindade av sin förväntan och sin messiasidé – inte kunde se? Och vilka frågor behöver du ställa på nytt, för att inte fastna i dina stelnade föreställningar om Kristus och Guds rike? Den hemlighet Markus presenterar, utmanar och inbjuder oss att ställa dessa frågor. Slutar vi söka, så slutar vi finna.