Hemgrupper

cellgrupp

Vi vill att Elimförsamlingen skall bestå av hemgrupper, smågrupper med 5-12 personer där församlingsmedlemmar och dess vänner får uppleva djup gemenskap, dela livet och gemensamt sträva mot Kristuslikhet. Livet i hemgrupperna utgörs av olika proportioner av ingredienserna

Kärleksfull – Läraktig – Tjänande – Utåtriktad.

Detta innebär både att det finns flera grupper i församlingen som kan utvecklas och att det ständigt behöver bildas nya grupper då behov och förutsättningar hela tiden ändras.

Om du känner att du skulle vilja vara med i en liten gemenskap, hör då av dig till vår expedition.

Vad gör vi på samlingarna?

Varje grupp bestämmer tillsammans hur ofta man ska träffas och vad man ska prata om

Vanligt är att man har ett studiematerial. Man diskuterar och pratar mycket. Fika gör vi också när vi träffas.