Elimförsamlingen, Örnsköldsvik

Elimförsamlingen i Örnsköldsvik är en kristen församling med Baptistisk församlingssyn. Församlingen är fri och oberoende på så sätt att den själv fattar beslut i vad som rör församlingen.

Församlingen grundades år 1870 och består idag av 391 medlemmar (2014-10-05).

Vi har valt att samarbeta med Evangeliska frikyrkan som är en församlings- och missionsrörelse (Samfund) med ca: 330 samverkande församlingar och tillsammans ca 30.000 medlemmar i Sverige samt missionsarbete i närmare ett 40-tal länder. Evangeliska frikyrkan är ett ”samfund” bildat den 1 januari 1997 genom samgående mellan Örebromissionen och Helgelseförbundet / Fribaptistförbundet.

Elimförsamlingen arbetar med mötesverksamhet, barn- och ungdomsarbete, äldrearbete, sång och musik, socialt arbete, mission och hjälparbete mm. för att förmedla glädjebudet om frälsning genom Jesus Kristus till människor i Örnsköldsvik och så långt vi på olika sätt kan nå

Församlingen har idag 4 anställda. Pastor, Ungdomsledare, Barn och Familje-pedagog, Häktespastor i Umeå samt en administrativ tjänst.

Läs en mera detaljerad historia om Elimförsamlingen HÄR (PDF-fil)

En artikel infört i dåvarande Örnsköldsviks-Posten den 10 december 1926